سمینار روزه و سلامت
اخبار آذربایجان
سیاست، فرهنگ، جامعه
سلامت
اخبار ورزشی
  • ax نگاهي به تاريخچه "فوتبال در جهان"

    بازي با توپ تاريخچه اي چند هزار ساله دارد و گر چه به درستي معلوم نيست كه نخستين بار ورزش فوتبال در كدامين نقطه از كره زمين متداول شده و چه كساني آن را ابداع كرده اند اما مدارك تاريخي ثابت مي كند كه لگد زدن به توپ يا چيز هاي مدور و گرد در گوشه و كنار گيتي به شكلاي مختلف رواج داشته است .

گنجینه عکس و فیلم
ویژه ها